Forskningsmidler og Fripladser til HU-læger

Indkaldelse af ANSØGNINGER til:

  • kliniske og eksperimentelle forskningsprojekter, der har relation til intensiv medicin samt
  • deltagelse på Hindsgavl Symposiet med kursusdeltagelse og overnatning betalt for HU-læger i anæstesiologi

1. Støtte til videnskabelige projekter

Der er 130.000 kr. til uddeling ved Intensiv Symposiet Hindsgavl den 25.-26. januar 2019. Midlerne fordeles mellem et antal forskningsprojekter. Ansøger skal være medlem af DASAIM og være:

  1. forskningsårsstuderende (lægestuderende) eller
  2. Ph.d.-studerende indskrevet ved en Anæstesiologisk afdeling eller et Center for Akut Medicin eller
  3. yngre læge under uddannelse som anæstesiolog eller
  4. speciallæge i anæstesiologi

Støtte kan gives til udførelse af videnskabelige projekter, herunder driftsudgifter, anskaffelse af mindre apparatur samt aflønning af ikke-videnskabelig personale.

Støtte kan gives til enkeltpersoner med henblik på kortere varende forskningsophold ved udenlandske universiteter, hospitaler eller institutioner. Udenlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.

Der gives ikke støtte med henblik på deltagelse i kongresser.

Der ydes ikke støtte til ph.d.-studieafgifter, skolarstipendier eller overhead.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, som maksimalt må fylde fem A-4-sider, og et CV med publikationsliste på højst 3 sider.

Ansøgningen skal indeholde et budget for beløbets anvendelse.

Uddeling foregår efter bedømmelse og indstilling fra Foreningen Intensiv Symposiums bestyrelse.

Ansøgningen sendes elektronisk til professor Bodil Steen Rasmussen  (bodil.steen.rasmussen@rn.dk )

Ansøgningsfrist 1. december 2018.

2. Deltagelse i Hindsgavl Symposium med kursusafgift og overnatning betalt

Der er 10 fripladser til uddeling ved Intensiv Symposium Hindsgavl den 25.-26. januar 2019. Midlerne fordeles med to pladser per region.

Ansøger skal være medlem af DASAIM og være:

  1. yngre læge i hoveduddannelse som anæstesiologi i én af de fem regioner.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af motivation for at deltage på Hindsgavl Symposiet og må maksimalt fylde én A-4 side.
Uddeling foregår efter bedømmelse og indstilling fra Foreningen Intensiv Symposiums bestyrelse.

Ansøgningen sendes elektronisk til professor Bodil Steen Rasmussen  (bodil.steen.rasmussen@rn.dk )

Ansøgningsfrist 1. december 2018.

På vegne af Hindsgavl bestyrelsen
Med venlig hilsen
Bodil Steen Rasmussen
Professor, overlæge, ph.d.