Seneste Generalforsamling

Generalforsamling i Foreningen Intensiv Symposium Hindsgavl Fredag den 5. oktober 2018 kl. 14 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, Nyborg

 

 Valg af dirigent og referent.

Nanna Reiter blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt jf. foreningens vedtægter.

Anders Grejs blev valgt som referent

 

Formandens beretning:

De faste opgaver bliver løst flot af bestyrelses og det var endnu engang muligt at afvikle intensivsymposiet til stor tilfredshed fra både deltagere og udstillere. 

De nye medlemmer af bestyrelsen er gået ind i arbejdet med stor iderigdom og ihærdighed. Det lover godt for fremtiden. 

Foreningens medlemstal er ret stabilt og det er vigtigt, vi udbreder kendskabet til foreningen og får nye medlemmer. 

Økonomien er fortsat sund og der uddeles årligt økonomisk støtte i henhold til vedtægterne. 

Formanden opfordrer bestyrelsen til at deltage i kongresser for at hente inspiration og skabe kontakter.

 

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Årsregnskabet blev gennemgået af formanden og godkendt uden anmærkninger.

Valg af bestyrelse

Ikke på valg

  • Lars Hein
  • Marianne Simonsen
  • Bodil Steen Rasmussen
  • Kristian Rørbæk Madsen
  • Anders Grejs

På valg

  • Nanna Reiter genvalgt

Valg af revisor

Enighed om at fortsætte med BS Revision i Horsens

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Eventuelt

Intet

 

Dirigenten takker af for god ro til generalforsamlingen og giver ordet tilbage til formanden